THINK. ACT. SHARE.

Trajnostna vizija Hostla Celica

Hostel Celica izpolnjuje najvišje mednarodne standarde v mladinskih prenočiščih in je postal prepoznavna znamenitost Ljubljane. V času svojega delovanja smo prejeli mnoge nagrade, ki kažejo na kakovost našega dela in hkrati zelo visoko dvigujejo pričakovanja naših gostov.

Osnovni koncept hostla je čista in varna večposteljna soba s skupnimi kopalnicami. Ta osnovni koncept je Hostel Celica nadgradil s preureditvijo nekdanjega avstro-ogrskega vojaškega zapora v umetniško nadgrajeno in unikatno mladinsko prenočišče, ki s svojim kulturnim aspektom postavlja trende hostlom v Sloveniji ter bližnji okolici.

Trajnostna strategija je vizualno skomunicirana po hostlu preko napisov - THINK, ACT in SHARE. THINK goste in zaposlene spodbuja k razmišljanju ter zavedanju o pomeni  trajnosti. ACT nagovarja k aktivni udeležbi in uresničevanju zadanih ciljev in ukrepov. SHARE pa vabi k širjenju ideje trajnostne vizije Hostla Celica. 

Trajnostno vizijo Hostla Celica sestavljajo štiri področja - management, dobavne verige, okolje in skupnost. 

MANAGEMENT

Hostel Celica si prizadeva ostati zgled na področju zmanjševanja vplivov na okolje, ki izhajajo iz turistične dejavnosti, in pozitivno prispevati k reševanju okoljskih vprašanj trajnostnega turizma. S svojo mednarodno prepoznavnostjo in vodilno vlogo pri razvoju mladinskega turizma v Sloveniji širi – SHARE - in krepi zavedanje o pomembnosti premišljene okoljske politike doma in širše.  

Hostel Celica je edinstven primer, kako negativno preteklost s težko zgodbo objekta z ustreznim pristopom preoblikovati v navdihujočo zgodbo o uspehu. Pri vsakodnevnem poslovanju nas vodi okoljska, družbena in ekonomska odgovornost do gostov, zaposlenih in lokalne skupnosti.

OKOLJE

Razmišljamo THINK kako optimalno zmanjšati negativne vplive na okolje, porabo energije in vode.

Goste in zaposlene spodbujamo, da delujejo ACT skladno s trajnostnimi rešitvami in pripomorejo k širjenju SHARE okoljske osveščenosti.

SAVE WATER.

 • Don't flush the loo more than you have too.
 • ˝Zap the tap˝.                                                                                                                              
 • You have the power to take a short shower!
 • If anything leaks, be the first to report.

REDUCE ENERGY.                                                                                 

 • Be sure to adjust the radiators on the desired level after closing windows. No heating, no open windows.
 • Check the windows are closed while running  air condition. Adjust heating on 20°C when heating and 26°C when cooling.
 • Turn the lights off when leaving the room.

RECYCLE WASTE

 • The best way to manage waste is not producing it. But we're aware how impossible that sounds. At least we can do is to RECYCLE. There's a list on every bin cover which makes recycling easy and smooth

SKUPNOST (zaposleni / človekove pravice / lokalna skupnost)

Z mislijo THINK na lokalne ponudnike med gosti promoviramo lokalne izdelke, storitve in doživetja in s tem aktivno pripomoremu k njihovemu uspešnemu poslovanju.

Za naše goste izbiramo ACT najboljše lokalne izdelke in storitve, s čimer so gostje deležni edinstvenih doživetij z lokalnim pridihom. Z gosti delimo SHARE:

 • lokalno pridelana živila in pijačo,
 • edinstveno priložnost dostopa do pitne vode iz pipe,
 • lokalno izdelane spominke,
 • navdušenje nad javnimi, okolju prijaznejšimi prevoznimi sredstvi; spodbujamo jih k raziskovanju mesta peš ali s kolesom,
 • informacije o lokalnih ponudnikih izletov in ekskurzij v Ljubljani in Sloveniji.

Zaposleni v hostlu skrbimo za uresničevanje osnovne vizije hostla, zato odgovorno vodimo kadrovsko politiko:

 • s skrbnim izborom vseh novo zaposlenih in študentov,
 • z rednimi dopolnitvami standardov dela, ki vsem zaposlenim omogočajo delo po enakih normativih,
 • s ciljnim vodenjem in motiviranjem zaposlenih,
 • z obojestranskim izpolnjevanjem dogovorjenih pravic in dolžnosti

Naš cilj je zaposlovati najboljšo ekipo in zagotoviti pošteno plačilo za opravljeno delo ACT.

V Hostlu Celicu tako domačim kot tujim gostom v sodelovanju s kulturno-umetniškim društvom nudimo širok nabor kulturnih dogodkov, s katerimi promoviramo slovensko kulturo in goste spodbujamo k širjenju SHARE kulturnih doživetij.

DOBAVNE VERIGE (gostje/dobavitelji)

Pri izbiri dobaviteljev upoštevamo THINK zadane trajnostne cilje in izbiramo kakovostne dobavitelje izdelkov in storitev iz lokalnega okolja, s čimer prispevamo ACT k zmanjševanju negativnih okoljskih vplivov. Gostom nudimo možnost, da v vsakodnevni ponudbi okusijo lokalno pridelana živila. Na vseh ravneh pa jih spodbujamo k odgovornemu ravnanju z odpadki in varčnosti. Posebno pri samopostrežnih restavracijskih storitvah poudarjamo pomen SHARE odgovorne izbire velikosti obroka.