Travelife

Travelife je mednarodno priznana shema, ki promovira trajnostno delovanje in razvoj turistične industrije. Nastanitvene objekte in turistične operaterje spodbuja k zmanjševanju negativnih vplivov na okolje, razvoju dolgoročnih partnerstev in povezovanju z lokalno skupnostjo.

Trajnostna vizija pokriva okoljska vprašanja (spremljanje in zmanjševanje količine odpadkov, porabo energije, vode in škodljivih snovi), socialno tematiko, zadovoljstvo zaposlenih, človekove pravice, zaščito otrok, sodelovanje z lokalno skupnostjo, ter zaščito in promocijo tradicije, običajev in okolja, kjer delujemo.

"Trajnostni turizem zaobjema vse vidike trajnostnega razvoja: okoljsko, družbeno, gospodarsko in podnebno področje delovanja. Trajnostni turizem je torej odgovorni turizem; takšen, ki spoštuje potrebe okolja in ljudi, ki tam živijo, kakor tudi lokalnega gospodarstva in obiskovalcev."
(UNWTO)

Pri vsakodnevnem poslovanju nas vodi okoljska, družbena in ekonomska odgovornost do gostov, zaposlenih in lokalne skupnosti.

Okolje

Hostel Celica si prizadeva ostati zgled na področju zmanjševanja vplivov na okolje, ki izhajajo iz turistične dejavnosti, in pozitivno prispevati k reševanju okoljskih vprašanj trajnostnega turizma. Goste in zaposlene spodbujamo, da delujejo skladno s trajnostnimi rešitvami in pripomorejo k širjenju okoljske osveščenosti.

Ekonomska odgovornost

Z mislijo na lokalne ponudnike med gosti promoviramo lokalne izdelke, storitve in doživetja in tako aktivno pomagamo njihovemu uspešnemu poslovanju. Gostom nudimo lokalno pridelana živila in pijačo, spominke in širimo informacije o lokalnih ponudnikih izletov in ekskurzij.

Družbena odgovornost

Kulturno-umetniški program hostla združuje domače in tuje obiskovalce na dogodkih, kjer spoznavajo lokalne običaje, tradicijo in kulturno dediščino skozi širok nabor dogodkov - od koncertov, predavanj, okroglih miz, razstav in delavnic.

Zaposleni

Naš cilj je zaposlovati najboljšo ekipo in zagotoviti pošteno plačilo za opravljeno delo. Samo dobro uigrana in motivirana ekipa lahko zagotavlja najbojše rezultate znotraj delovnega okolja kot tudi med gosti in obiskovalci Celice. Z zaposlenimi razvijamo kakovosten partnerski odnos z obojestrnskim izpolnjevanjem dogovorjenih pravic in dolžnosti.